Obchodné podmienky

Základné informácie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.nextdrink.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predávajúcim je: ETOM s.r.o., Krajná 5047/113, Nové Zámky 940 01. IČO 46288601, DIČ 2023328901. Tel. 0950307746, e-mail: info@nextdrink.skzapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 29599/N. Adresa predávajúceho je sídlom spoločnosti a slúži na korešpodenčné účely. Nenachádza sa na nej sklad, ani výdajňa tovaru!

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania a zakúpený tovar neposkytuje na ďalší predaj. Takýmto subjektom nákup naša spoločnosť neumožnuje. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je:

  1. Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
  2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, Slovenská ul. 13, 940 30 Nové Zámky
  3. Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky, Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky.

Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope www.nextdrink.sk. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Nákup alkoholických nápojov môže realizovať iba osoba staršia, ako 18 rokov. 

Ceny tovaru

Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane DPH a spotrebnej dane. Predávajúci je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené na stránke Doprava a platby a v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

Platba za tovar

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar spôsobmi, ktoré sú uvedené na stránke Doprava a platbySúčasťou objednávky v e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.

Dodanie tovaru

Pokiaľ nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní od objednávky. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim v momente, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, resp. pri oddelených objednávkach okamihom prevzatia posledného kusu konkrétnej objednávky.

Kontrola obsahu dodávky pri dodaní

Kupujúci má pri dodaní tovaru povinnosť preveriť si, či je obsah zásielky vo vyhovujúcom stave a nejaví známky poškodenia. Toto poškodenie nemusí byť navonok videteľné (poškodenie drevených kaziet, tubusov alebo kartónových obalov pri neopatrnej manipulácii), preto odporúčame všetky balíky dôkladne skontrolovať. Pri zistení poškodenia je kupujúci povinný s kuriérom spísať reklamáciu priamo na mieste a takto poškodený tovar po zadokumentovaní takýchto zistení nepreberať. Predávajúci bude následne škodový priebeh prejednávať s kuriérskou spoločnosťou. O takejto udalosti je následne kupujúci povinný informovať predávajúceho telefonicky, alebo e-mailom a dohodnúť ďalší postup jej riešenia. 

Zasielanie noviniek

Predávajúci je oprávnený zasielať existujúcim zákazníkom newsletter ohľadom noviniek, akcií a výhodných ponúk na základe oprávneného záujmu.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy

Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy, t.j. vrátenie zakúpených produktov bez udania dôvodu. Neprevzatím zásielky sa kupujúci dopúšťa porušenia zmluvy, z ktorej podľa zákona vyplýva, že zákazník je objednaný tovar povinný uhradiť a prevziať, pokiaľ bol už obchodom expedovaný a bol zvolený spôsob platby na dobierku.

Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy

Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky, pokiaľ:

  • sa tovar už nevyrába alebo nie je možné ho objednať
  • tovar bol v čase objednávky dostupný online, avšak fyzicky sa už na sklade nenachádzal a bol z dôvodu náporu objednávok medzi časom vypredaný
  • zmenila sa cena tovaru
  • zákazík nevyzdvihol neuhradenú objednávku na odbernom mieste do 5 pracovných dní od zaslania potvrdzujúceho        e-mailu/sms správy
  • zákazník neprevzal objednávku s platbou na dobierku u kuriéra