O nás

ETOM s.r.o.                                                     

Krajná 5047/113

94001 Nové Zámky

Adresa je sídlom spoločnosti a slúži iba na korešpondenčné účely.

Neslúži ako sklad, a nie je určená na výdaj tovaru!

IČO: 46288601

IČ DPH: SK2023328901

DIČ: 2023328901

Tel. +421 950 307 746

E-mail: info@nextdrink.sk

zapísaná v OR Nitra vložka č. 29599/N

Číslo povolenia na predaj SBL: 615831700025

Vydal colný úrad Nitra dňa 13.10.2017

Bankové spojenie:

Tatra banka a.s.

Číslo účtu: 2929862063/1100

IBAN: SK79 1100 0000 0029 2986 2063

BIC/SWIFT: TATRSKBX

Dozorné orgány:

1.Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra

2.Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, Slovenská 13, 940 30 Nové Zámky

3.Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky, Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky

Design šablony vytvořil Shoptetak.cz & Tomáš Hlad.