Kontakt

NEXTDRINK.sk prevádzkuje

 • ETOM s.r.o.
 • Krajná 5047/113
 • 94001 Nové Zámky
 • Tel. +421 950 307 746 (Po.-Pia. 9.00-20.00)
 • E-mail: info@nextdrink.sk
 • IČO: 46288601
 • IČ DPH: SK2023328901
 • DIČ: 2023328901
 • OR Nitra vložka č. 29599/N
 • Číslo povolenia na predaj SBL: 615831700025
 • Vydal colný úrad Nitra dňa 13.10.2017

Bankové spojenie:

Pre platby v EUR prosím použite účet vedený v:

 • Tatra banka, a.s.
 • Číslo účtu: 2929862063/1100
 • IBAN: SK79 1100 0000 0029 2986 2063

Pre platby v CZK prosím použite účet vedený v:

 • ČSOB, a.s.
 • Číslo účtu: 310475300/0300
 • IBAN: CZ68 0300 0000 0003 1047 5300

Dozorné orgány:

 1. Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra
 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, Slovenská 13, 940 30 Nové Zámky
 3. Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky, Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky

Máte nejaké otázky? Zodpovieme ich. Prosím, pozorne vyplňte kontaktné údaje.

Nevypĺňajte toto pole: